Kesätöitä tarjolla Rauma Golfissa OKM:n kesätyötuen avulla

Oletko kiinnostunut toimimaan golfseurassa vielä tämän kesän aikana? Kesätyöseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka avulla urheiluseurat voivat työllistää alle 29 -vuotiaita nuoria vähintään kahden viikon ajaksi aikavälillä 1.5.–30.9.2022. Rauma Golf ry hakee vielä yhtä motivoitunutta oma-aloitteista nuorta töihin loppukesälle. Työsopimus kattaa 90 työtuntia joustavasti heinä- ja elokuun 2022 aikana. Työnkuva räätälöidään hakijan osaamisalueet huomioiden. Golfin tuntemus ja hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi.

Hakemukset ja lisätiedot; Jukka Pelkonen 041-3138135/ jukka.pelkonen@raumagolf.fi