Paikallissäännöt

Rauma Golf Ry:n paikallissäännöt 2022


 1. Pallon ollessa yleisellä pelialueella väylämittaan, tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla sadettajan kansista ja muista kiinteistä haitoista kiinteän haitan ollessa pelilinjalla, ja se on:

  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöistä, ja
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.


  Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.


  1. Kentällä olevat mittamerkit (paalut ja tupsut), joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Niiden siirtäminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1a mukaan.


  1. Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1a mukaan.


  1. Väylillä 14 ja 18 kentän ulkopuolisille tonteille meno ja pallojen nouto ehdottomasti kielletty. Rangaistus annetaan säännön 1.2b mukaisesti.


  1. Pallon ollessa väylän nro 5 oikeanpuoleisella, tai väylän 8 vasemmanpuoleisella estealueella, tai kun tiedetään, tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on em. estealueella, on pelaajalla seuraavat vaihtoehdot:


   * pelata säännön 17.1. mukaisesti

   * ylimääräisenä vaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, mikä on merkitty Drop Area -kyltillä. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3. mukaisesti.


  2. Siirtosäännön ollessa voimassa

   Pelaajan pallon ollessa väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella, voi pelaaja nostaa pallon, puhdistaa ja asettaa sen yhden kerran takaisin seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
   – vertailupiste alkuperäisen pallon paikka
   vapautumisalueen koko 15 cm seuraavin rajoituksin: ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste ja oltava yleisellä pelialueella.
   Pelaajan on merkittävä pallon paikka ennen sen nostamista.


   7. Pudottamisalueet (Drop Area)

   Kentällä on kaksi pudottamisaluetta:

   Väylä 5: pitkän lammen päässä, väylän oikealla puolella.

   Väylä 8: väylän vasemmalla puolella, ensimmäisten lampien edessä.

   Pudottamisalueet on merkitty Drop Area -kyltein. Pudottamisalueet ovat aina lyhyeksi leikatun alueen ulkopuolella.

   Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta: yleinen rangaistus

  Raumalla 25.4.2022

  Kilpailu-, tasoitus- ja sääntötoimikunta