Paikallissäännöt

Rauma Golf Ry:n paikallissäännöt 2024

  1. Pallon ollessa yleisellä pelialueella väylämittaan, tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla sadettajan kansista ja muista kiinteistä haitoista kiinteän haitan ollessa pelilinjalla, ja se on:
    • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöistä, ja
    • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.


Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

  1. Kentällä olevat mittamerkit (paalut ja tupsut), joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Niiden siirtäminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1a mukaan.


  1. Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 16.1a mukaan.


  1. Väylillä 14 ja 18 kentän ulkopuolisille tonteille meno ja pallojen nouto pihoilta ehdottomasti kielletty.


  1. Pallon ollessa väylän nro 5 oikeanpuoleisella estealueella, tai kun tiedetään, tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on em. estealueella, on pelaajalla seuraavat vaihtoehdot:


* pelata säännön 17.1. mukaisesti
* ylimääräisenä vaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, mikä on merkitty Drop Area -kyltillä. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3. mukaisesti.

  1. Siirtosäännön ollessa voimassa

Pelaajan pallon ollessa väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella, voi pelaaja nostaa pallon, puhdistaa ja asettaa sen yhden kerran takaisin seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
– vertailupiste alkuperäisen pallon paikka
vapautumisalueen koko 15 cm seuraavin rajoituksin: ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste ja oltava yleisellä pelialueella.
Pelaajan on merkittävä pallon paikka ennen sen nostamista.


7. Pudottamisalue (Drop Area)
Väylä 5: pitkän lammen päässä, väylän oikealla puolella.
Pudottamisalue on merkitty Drop Area –kyltein. Pudottamisalue ovat aina lyhyeksi leikatun alueen ulkopuolella.
Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta: yleinen rangaistus

8. Pallo on ulkona, jos se päätyy ulkona olevalle tielle tai tällaisen tien toiselle puolelle.
Pallo on ulkona, vaikka se tällaisessa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

Raumalla
Kilpailu-, tasoitus- ja sääntötoimikunta