Väyläesittelyt

Vinkki! Jos katsot videoesittelyn, älä ihmettele upotetun tekstin väylänumeroita. Videoissa näkyvät tiit "vanhassa järjestyksessä", mutta esittelytekstit ja järjestys ovat tällä sivulla muutoin oikein. Kenttämme ensimmäinen väylä on siis par 3.

Videoesittelyt korjataan, kun materiaalia uudistetaan.


VÄYLÄ 1

Yksinkertainen par 3, jossa mailavalinta vaatii tarkkuutta. Vastaanottava viheriö palkitsee hyvän osuman.

Enkla sorttinem baar 3, misä maela valkkamise ränttä tehd nuukema jälkke. Vasta ottavainen grääsmatas palkitte hyvä osuma.VÄYLÄ 2

Par 4, joka vaatii pelaajalta shakkitaitoja ja kärsivällisyyttä. Sijoita avaus oikeaan paikkaan väylälle ennen jokea, jotta lähestymislyönnille aukeaa hyvä kulma. Ota yksi maila enemmän lähestymislyöntiin.

Paar 4 ko vaati pelajalt shakin taedoi ja kärsvällisyt. Koit sihdat avaus lailssem baikkaham baanall enne jokki, ni ett lähestymislyänill aukke hyvä kulm. Ot yks mael enemä lähestymislyänttihi.


VÄYLÄ 3

Lyhyt par 3 pieneen ylämäkeen. Viheriö viettää vasemmalle, jossa vaanivat kaikki tämän väylän vaarat.

Lyhkänem baar 3 piäne ylämäkke. Krääsmatas on gallellas vasemall, misä vaanivak kaikk tämäm baana vaara.

VÄYLÄ 4

Par 5 väylä, joka antaa mahdollisuuden pitkälyöntisille koettaa 2. lyöntiä viheriölle. Klubipelaaja sijoittaa 2. lyönnin viheriön edessä vaanivan lammen eteen, jolloin kolmannella lyönnillä voi ahnaasti hakea lippua ja luoda itselleen birdiemahdollisuuden.

Paar 5 paana ko anda mahdolisudem bitklyäntisillf freistat 2. laakki krääsmattall. Klubipelaja tyyrä 2. lyännin grääsmatta edes vaaniva rapako ette, ja sillon golmanell lyännill voi ahneuksisas hakkif flakut ja antta ittelles böördim baika.

​​​​​​​


VÄYLÄ 5

Mielenkiintoinen tarkkuutta vaativa par 4. Avauslyönti sijoitettava kapealle väylälle mahdollisimman pitkälle, jotta jatkolyönti korotetulle viheriölle sujuisi ongelmitta.

Miälengiintonem baar 4, misä lyäntti täytyki sihdat nuukema jälkke. Avauslyänin darvittis saad osuma soukallp paanall niin gauas ko suingi, ni ett jatkokuti einen gorkkemall rustatullk krääsmattall luanistais ilmam bahemppi klummei.


VÄYLÄ 6

Kentän pisin väylä. Avaus ylämäkeen kapeahkolle väylälle, josta sokkolyönti kummun ylivasemmalle kaartuvalle väylälle. Suurelle viheriölle lähestyminen helpohko, mutta kannattaa olla tarkkana vasemmalla vaanivan hiekkaesteen kanssa.

Kaikkest pisin paana koko kendäll. Avaus ylämäkke sikses soukallp paanall, mist täyty lyäd sokkonas ahte ylitte vasemallk kiärtyvällp paanall. Suurellk  krääsmattall lähestymine sikses aika helppo, mutt ränttä ollt tarkkan vasemall vaaniva santkuapan gans.


VÄYLÄ 7

Kapea kalteva väylä luo haasteen tällä lyhyehköllä par 4 -väylällä. Sijoitus väylän oikeaan reunaan tuo parhaan mahdollisuuden lähestymiselle. Oikealla oleva vesieste imaisee liikaa oikealle suuntautuneet pallot.

Soukk paana ko on gallelttas ei täll aika lyhkäsellp paar 4:ll annakka nii vaa ittiäs kekat. Parhatem bääse likipaikkeill, kos saap pallo fyärätyks pisim baana oikkja syrjä. Oikkjall o näättäk vesiprunn ko imase liiaks oikkjallk käändynnyp pallo.


VÄYLÄ 8

Avauslyönti korkealta kumpareen päältä. Vesiesteet väylän molemmin puolin, joten järkevä suunnittelu säästää turhilta lyönneiltä. Lähestymisessä tasaiselle viheriölle kannattaa huomioida takana oleva rinne, joka heittää pitkäksi menneet lyönnit metsään.

Avauslyänt lähte korkkjalt ahtem bäält. Vesiprunnip paana molemim buali, ni ett ot järk kättes kon dätä paikka klaara. Ei tarvit sitt pittät turhambäeväst pallo hakkamist. Ja ko snää ruppe olema liki tasast krääsmatast, ränttä otta huamio se kalto maambläntt siint takank ko paiskase


VÄYLÄ 9

Jo legendan maineeseen kiirinyt kentän entinen päätösväylä jakaa pelaajien mielipiteet. Todellisen testin tarjoava, avauksen pitää pysyä väylällä, jotta mahdollisuus parin tekemiseen säilyy. Vesiesteet oikealla, vasemmalla ja edessä.

Ny ollangi sitt jo historjan girjoihi legendaks merkatullk kentä entisel viimäsell paanall ja siit sitt ollangi yht sun doist miält. Ny ongi edes sitt semne äksaam ja avaus, ett paanallt täyty pyssy jos meina paari täst viäl havitell. Vesiprunn oikkjall, vesiprunn vasemall ja kaike lisseks viäl edes.

Vaativainem baar 4, misä vasemallp pualell aut raja ja väylä oikkja syrjä reunusta puurivistö. Nii ett avaus paanall ja tällt tavall jatkokuti eine verran gorkkemall rustatullk krääsmattall helpottu.


VÄYLÄ 10

Golfkierroksen jännittävin hetki, 10. tee. Avaus väylän vasenta puolta suosien, jolloin toisen lyönnin sijoittaminen mielimatkallesi helpottuu. Kolmas lyönti tälle molemmilta puolilta bunkkereilla suojatulle viheriölle vaatii pituuden hallintaa. Kilpapelaajalle hyvä avaus tuo mahdollisuuden lyödä 2. lyönti viheriölle.

Täsä ongin golfkiarokse jännittävin hetk, 10. tee. Peli aukke seivakkammim baana vasemalt pualelt, ja sillon doise lyäni saamine mialulisell reisulles huajendu. Kolmas kuti täll molemilt pualilt bunkkereills suajatullk krääsmattall vaati pitude hallittemist. Kilppailus pelavill hyvä avaus tua mahdolisude lyäd 2. kuti krääsmattall..


VÄYLÄ 11

Lyhyehkö par 3, jonka kapea viheriö vaatii tarkkaa pituuskontrollia ja väylän halki kulkeva joki tuo lisäjännitettä.

Lyhkäse sorttinem paar 3, ja se soukk krääsmatas vaati nuukema jälkkem bitude hallittemist ja lissä jännittämist tua fölisäs joki, ko halkase paana.

​​​​​​​


VÄYLÄ 12

Vaativa, pitkä par 4. Väylällä yleensä tuuli vahvasti pelissä. Oikealla puolella koko matkan kulkeva joki tuo lisämausteensa tällekin väylälle. Pysy vasemmalla!

Vaativaine, pitk paar 4. Paanall vallitte ussemite duul, ja sillo vaadeta 2 erinomast lyäntti ett ollais kunnjalisest krääsmattall.


VÄYLÄ 13

Lyhyehkö par 4, joka vaatii kuitenkin tarkan avauksen, jotta lähestymislyönti tälle kentän kaltevimmalle viheriölle helpottuu.

Aika lyhkänem baar 4 ko vaati kummingi aika jämtti sorttise avaukse. Lähestymislyäntiki luanista huakkemin ko edes o niin galto krääsmatas etei samalaist olk koko paanall.


VÄYLÄ 14

Avaus väylälle, jolloin 2. lyönti kapeikon yli helpottuu ja tämä par 5 voi palkita tarkan pelaajan parilla tai jopa birdiellä.

Avaus paanall, ja sillo 2. lyänin gans pärjä huakkemi soukam baika ylitte ja tämä paar 5 suutta palkit tarkam belimiähe paarillt taikk perätem böördill.


VÄYLÄ 15

Taka-9:n tiukin par 4. Joki vasemmalla ja out -raja oikealla ja pituutta lähes 400 metriä. Onnea matkaan.

Taka 9 tiuka sorttinem baar 4. Joki vasemallk kädell ja aut-raja oikkjall ja koko lyst 400 meetteri pitk. Lykymbotkui ahterpeileihi!


VÄYLÄ 16

Väylän nro 2 isoveli. Kapealle viheriölle osuminen isolla mailalla ja tuuli tuo haasteita tälle muuten helpon näköiselle par 3:lle.

Paana numra 2 isoveli. Soukallk krääsmattall osumine isoll maelall ei olekka lainkka enkla asi muuto helpo näkösell paar 3.

​​​​​​​


VÄYLÄ 17

Tilaa on reilusti sekä vasemmalla että oikealla, mutta helpoimman lähestymisen saat kuitenkin keskeltä väylää. Hyvä draiviväylä.

Tila o runssast oikjall ja vasemall, mutt seivakkammi snää pääse likemäks kos pysyk keskellp paana. Hyvä draivipaana!


VÄYLÄ 18

Vaativa par 4, jossa vasemmalla puolella out -raja ja väylän oikeaa puolta reunustaa puurivistö. Joten avaus väylälle, jotta jatkolyönti hieman korotetulle viheriölle helpottuu.

Vaativainem baar 4, misä vasemallp pualell aut raja ja väylä oikkja syrjä reunusta puurivistö. Nii ett avaus paanall ja tällt tavall jatkokuti eine verran gorkkemall rustatullk krääsmattall helpottu.