Suomen Golfliiton jäsenseurojen
jäsenten vakuutusturva 2023

Sporttiturvavakuutus (06-21648)

Vakuutettuina ovat Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsen- maksunsa maksaneet henkilöjäsenet. Lisäksi vakuutettuina ovat henkilöt, jotka harrastusmielessä kokeilevat lajia osallistumalla Suomen Golfliiton tai Suomen Golfliiton jäsenseurojen organisoimaan Green Gard koulutukseen. Green Card koulutuksen jälkeen vakuutusturva on voimassa 14 vrk.

Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena, esimerkiksi akillesjänne repeää tai polvi menee sijoiltaan. Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan, mikäli se ilmenee äkillisen tapahtuman yhteydessä. Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa ollessa.

 • Hoitokorvaus 15 000 €

 • Omavastuu 100 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti

 • Haittakorvaus 30 000 €

 • Kuolinkorvaus 8 500 €.

  Lisätietoja ja toimintaohjeet sivuilta vahinkoapu.pohjola.fi ja op.fi sekä palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan vakuutusehdot L2204.

Missä tilanteissa Sporttiturva on voimassa?

 • Sporttiturva on voimassa kaiken ikäisille seuraavissa lajiin liittyvissä tilanteissa

 • ottelu/kilpailu/turnaus

 • harjoitus, joka on lajille ominaista tai valmennusohjelman mukaista

 • kilpailumatkalla ja koulutus-, liikunta- sekä valmennusleirillä koko ajan

 • pelikierroksilla

 • ulkomailla asuvilla vakuutus on voimassa 3 kuukautta Suomesta lähdön jälkeen

  sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin enintään 3 kk pituisilla matkoilla.

Vastuuvakuutus (16-240-611-4)

Vastuuvakuutus on voimassa golfkentällä tai harjoitusalueella. Harjoitusalueita ovat range, puttiviheriöt ja lähipelialueet. Lisäksi harjoitusalueeseen kuluvat harjoi- tuskentät, jotka eivät ole slope mitattuja lisäksi voimassa golfkenttä alueen ulkopuolella silloin kun kyse on Suomen Golfliiton tai Suomen Golfliiton jäsenseu- ran organisoima tapahtuma.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset

 • henkilövahingot 170 000 €

 • esinevahingot 250 000 €

Omavastuu: Vahingonaiheuttajan omavastuu jokaisessa vastuuvahinkotapauksessa on 200 €. Vahingonaiheuttaja on velvollinen maksamaan omavastuuosuuden, mikäli hän käyttää vastuuvakuutusta.