Yhtiökokous 18.6. klo 16.00 / HUOM MUUTTUNUT PVM

GOLFRAUMA OY YHTIÖKOKOUSKUTSU - -KOKOUSTA JOUDUTAAN SIIRTÄMÄÄN AIEMMASTA (7.6.2024)

Paikka ja aika

Golfrauma Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.6.2024 klo 16.00 Osoitteessa Ala-Pomppustentie 20, 26100 Rauma.

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat kokonaisuudessaan (tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus) ovat luettavissa klubitalolla caddiemasterilta 7.6.2024 alkaen

Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 10§:n mukaiset asiat:
- Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta sekä matkakustannusten korvausperusteista
- Valitaan hallituksen jäsenet varajäsenineen sekä
- Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

Ilmoittautuminen

Kokoukseen voi ilmoittautua osoitteeseen caddiemaster@raumagolf.fi viimeistään 10.6.2024.

Pahoittelumme aikataulun siirtymisestä! Tervetuloa!