Rauma Golf ry:n syyskokous; HUOM! alkamisaika

Rauma Golf ry:n syyskokous järjestetään 22.11.2021 klo 18.30 – aikaisemmin ilmoitetun klo 18.00:n sijaan – Teatteriravintola Ankkurissa. Kokouksessa hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Syyskokouksen asialistalla ovat myös henkilövalinnat. Sääntöjen mukaisesti erovuorossa on aina puheenjohtaja sekä enintään 5 hallituksen jäsentä. Hallitus esittää, että seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksessa valitaan jatkamaan erovuorossa olevat jäsenet Rainer Helkkula, Matti Salminen ja Tapio Tätilä (kenttätoimikunnan puheenjohtaja) sekä uutena Kimi Pihlajamäki (kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja). Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Harri Natunen on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa puheenjohtajana myös vuonna 2022.

Hallitus tuo kokouksessa keskusteluun myös mahdollisesti klubille sijoitettavan Trackman-laitteiston hankinnan.
RAUMA GOLF RY:n SYYSKOKOUS 22.11.2021 klo 18.30
Paikka: Teatteriravintola Ankkuri

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3§ Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
4§ Todetaan läsnäolijat ja täysi-ikäiset äänioikeutetut jäsenet.
5§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
6§ Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7§ Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
8§ Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuran hallitukseen 1-4 henkilöä erovuorossa olevien tilalle.
9§ Valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.
10§ Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
11§ Käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten 8 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
– keskustellaan mahdollisesta simulaattorihankinnasta.
12§ Kokouksen päättäminen.

-Rauma Golf ry:n hallitus-